Terms & Conditions

Właścicielem i zarządcą strony internetowej nobel.pro jest Nobel sp. z o.o. Na tej stronie znajdują się standardowe zasady i warunki korzystania z serwisu.

 

 

Zasady użytkowania witryny

 

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

 

Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:

 

podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach umieszczonych w obrębie serwisu,

nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych,

nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe

nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste

Nobel Sp. z o.o. nie oświadcza i nie gwarantuje, że korzystanie z witryny przez użytkownika, funkcje i działanie witryny oraz wszelkie usługi oferowane w związku z nią będą dostępne nieprzerwane lub wolne od błędu, że usterki w witrynie będą usuwane oraz że witryna lub jej serwer i wszystkie łącza są wolne od wirusów oraz innych szkodliwych elementów. Nobel Sp. z o.o. nie oświadcza i nie gwarantuje, że witryna, materiały, oprogramowanie i jakikolwiek produkt oferowany lub zakupiony za jej pośrednictwem jest właściwy czy odpowiedni do użytku lub dostępu poza Polską.

 

 

 

Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

 

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

 

Odnośnik musi zostać umieszczony sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji

Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści w kontekście których występuję w przypadku, gdy nie ma to miejsca

Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie

Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

 

Wirusy

 

Dokładamy starań, by wyeliminować wirusy z naszej strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dlatego też nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji z niniejszej strony upewnij się, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

 

Twoje opinie

 

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i doceniamy każdy przesłany pomysł i sugestię, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz indywidualnie. Rezerwujemy sobie prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.

 

Ujawnienie informacji

 

Wszelkie informacje, udzielane Firmie Nobel.pro przez użytkowników niniejszej strony internetowej są uznawane za poufne i nie będą ujawniane żadnym stronom trzecim, z wyłączeniem przypadków, w których będzie to konieczne w celu świadczenia usług bądź na prośbę uprawnionych organów władz Państwa.

 

Ochrona danych osobowych

 

Informacje na ten temat zawarte są w Polityce Prywatności.

Do you want to receive our offer?

Your mailor phone number