Privacy Policy

Dane Osobowe

 

W czasie korzystania z serwisu Nobel.pro możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych podczas wypełnienia formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail. Wymagamy podawania danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Zamawianie Produktów i Usług

 

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis Nobel.pro wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

 

Serwis Nobel.pro zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis Nobel.pro rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), jak również Partnerów Firmy Nobel.pro

 

Ograniczenie Odpowiedzialności

 

Serwis Nobel.pro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowości techniczne w działaniu oraz za przerwy w jego dostępności.

 

Statystyki Google Analytics

 

Strona wykorzystuje oferowane przez Google Inc. ("Google") narzędzie analityczne Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie" (zawierające informacje tekstowe pliki zapisywane na komputerze użytkownika) pozwalające na analizę wykorzystania przez użytkownika strony internetowej w trybie online (częstotliwość, nawigowanie, odnośniki, preferencje itp.). Utworzone za pomocą plików cookie informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (w typ adres IP Państwa komputera) są przekazywane do znajdującego się na terenie USA serwera Google. Google wykorzystuje te informacje do poznania sposobu korzystania ze stron internetowych, tworzenia raportów o łącznej aktywności na stronie dla potrzeb webmastera oraz w celu dalszego usprawniania i rozwoju usług internetowych. Google może oferować takie informacje stronom trzecim w zakresie wymaganym lub dozwolonym przepisami prawa lub w przypadku, gdy osoby takie świadczą dla Google usługi przetwarzania danych. Google w żadnym przypadku nie może kompilować takich danych ani innych danych Google z Państwa adresem IP. Istnieje możliwość dostosowania przeglądarki w taki sposób, by nie akceptowała ona plików cookie; należy jednak pamiętać, że może mieć to wpływ na dostęp do wszystkich funkcjonalności strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Google danych dotyczących Państwa aktywności w sieci Internet w kontekście, zakresie i dla potrzeb wyżej opisanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Regulaminie Google dostępnym pod adresem:

 

http://www.google.com/intl/pl/analytics/tos.html

 

Oświadczenie Google w sprawie ochrony danych znajduje się pod adresem:

 

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

 

 

Postanowienia Końcowe

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

Firma Nobel.pro zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

 

Serwis Nobel.Pro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika strony nobel.pro obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis Nobel.pro nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu Nobel.pro

Do you want to receive our offer?

Your mailor phone number