Przekształcenia Spółek

Przekształcenie spółki handlowej w inny rodzaj spółek nie wymaga rozwiązania i likwidacji dotychczasowej spółki. Istotą przekształcenia jest to, że spółka przekształcona nadal pozostaje podmiotem praw i obowiązków spółki przekształcanej.

Dbamy o to, aby proces przekształcenia przebiegał sprawnie, a wybór docelowej formy prawnej był korzystny dla Klienta zarówno z biznesowego, prawnego jak i podatkowego punktu widzenia.

Najpopularniejsze przekształcenia dotyczą:

  • wniesienia działalności gospodarczej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sp. z o.o. komandytową,
  • spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Chcesz otrzymać naszą ofertę?

Podaj adres e-mailewentualnie nr telefonu