Gotowe Spółki

Tworzenie i rejestracja nowych spółek, jest procesem czasochłonnym i mogącym trwać nawet od 4 do 6 tygodni. Nasza firma oferuje gotowe, czyste spółki i w ten sposób zapewnia szybki i efektywny start w polskiej rzeczywistości biznesowej.

Poniżej przedstawiamy koszt i czas nabycia Gotowej Spółki w zależności od jej formy prawnej: 

 

Czas 

Koszt

Opłaty

RAZEM

Zakup Sp. z o.o. 

1 dzień

2 900,-

 400,-

  3 300,-*

Zakup Sp. Komandytowej

1 dzień

3 400,-

 500,-

  3 900,-*

Zakup Sp. z o.o.  Komandytowej

1 dzień

5 900,-

 1 000,-

  6 900,-*

Zakup Sp. Akcyjnej

1 dzień

6 900,-

 2 000,-

  8 900,-*

         

* Cena obowiązuje przy podpisaniu umowy Wirtualnego Biura.

Jedynym założycielem i udziałowcem gotowych spółek jest firma Nobel. Dajemy gwarancję, że założone przez nas spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych.

 

W chwili sprzedaży Gotowe Spółki są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

  • siedzibę w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku lub Warszawie,
  • umowę spółki, której treść może ulec zmianie na życzenie Klienta,
  • kapitał zakładowy,
  • Numer KRS, REGON, NIP,
  • Pełną rejestrację  VAT / VAT-UE.

Na życzenie Klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w spółce, takich jak zmiana siedziby firmy, zmiana składu zarządu itp. O zaistniałych przekształceniach powiadamiamy odpowiednie organy administracji państwowej.

Chcesz otrzymać naszą ofertę?

Podaj adres e-mailewentualnie nr telefonu