Spółki Komandytowe

Spółka komandytowa może zostać zawiązana przez 2 lub więcej osób, z których jedna jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem. W celu optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności, powszechnie stosowanym modelem jest ustanowienie komplementariuszem Spółki z o.o. z minimalnym kapitałem.

W takiej sytuacji Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej, a zyski dzielone są między komandytariuszy - najczęściej osoby fizyczne. Pozwala to uniknąć podwójnego opodatkowania, a odpowiedzialność ograniczyć do wysokości kapitału Sp. z o.o. czyli np. 5.000 zł.

Poniżej przedstawiamy porównanie zakupu i założenia spółki komandytowej:

 

Czas

Koszt

Opłaty

RAZEM

Zakup Sp. Komandytowej

1 dzień

3 400,-

500,-

3 900,-*

Zakup Sp. z o.o. Komandytowej

1 dzień

5 900,-

1 000,-

6 900,-*

Założenie Sp. Komandytowej

2-3 tyg.

1 500,-

1 200,-

2 700,-*

Założenie Sp. z o.o. Komandytowej

4-6 tyg.

2 500,-

2 400,-

4 900,-*

 

 * Cena obowiązuje przy podpisaniu umowy Wirtualnego Biura.

Rejestracja Sp. z o.o. Spółki Komandytowej jest procesem czasochłonnym, ponieważ wymaga założenia najpierw Sp. z o.o. a dopiero po jej zarejestrowaniu może ona utworzyć spółkę komandytową. Dlatego w celu przyspieszenia tego procesu proponujemy zakup Gotowej Spółki z o.o. Komandytowej.

Chcesz otrzymać naszą ofertę?

Podaj adres e-mailewentualnie nr telefonu